REFERENCE

Oblast pomoci lidem s duševním onemocněním:

Iskérka,  Rožnov pod Radh.

Labyrint, Charita Uh. Hradiště

Centrum Duševního Zdraví (CDZ) Uh. Hradiště

Oblast pomoci seniorům:

Domov seniorů Harmonie - Diakonie Vsetín

Domov seniorů se zvláštním režimem Jabloňova - Diakonie Vsetín

Denní stacionář Zahrada - Diakonie Vsetín

Domov seniorů Valašská Bystřice - Charita Valašské Meziříčí

Denní stacionář Chvalčov - Charita Bystřice pod Hostýnem

Denní stacionář Rožnov pod Radh. - Charita Valašské Meziříčí

Oblast pomoci dětem a mládeži:

Tulip, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Charita Uh. Hradiště

Fenix, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Charita Hranice

Oblast pomoci manažerům a vedoucím pracovníkům:

Diakonie Vsetín

Charita Hranice

Jiskérka, Rožnov pod Radhoštěm

Pečovatelská a ošetřovatelská služba:

Diakonie Vsetín

Charita Vsetín

Charita Hranice

Charita Bystřice pod Hostýnem

Sociální služby Vsetín

Sociální služby Uherské Hradiště

Oblast pomoci obětem trestných činů:

Bílý Kruh Bezpečí - pobočka Olomouc

Probační a mediační služba ČR 

Problematika náhradní rodinné peče:

Rodina sv. Zdislavy - Rožnov pod Radhoštěm

OSPOD Uh. Hradiště

Supervize pro pedagogy

Vojenská škola Ministerstva obraný - Moravská Třebová

Základní škola Integra Vsetín

A mnoho dalších státních, krajských, školských, zdravotních, soukromých a církevních zařízení...