O nás

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, kouč, teolog


Narodil se v roce 1971 ve Varšavě v Polsku. Po ukončeni základní školy a gymnázia studoval na Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku filozofii, pedagogiku a teologii. Pak na Univerzitě Palackého v Olomouci teologii. V letech 2001 - 2006 absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, akreditován Českou Psychoterapeutickou Společnosti ČLK pro zdravotnictví  (v rozsahu 590 hod.). V roce 2004 absolvoval psychiatrickou stáž v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 2010-2014 absolvoval výcvik v supervizi a systemickém koučování v Institutu S&K Hermés Praha (v rozsahu 500 hod.). Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe má za sebou dlouholetou lektorskou činnost v soukromých, církevních a občanských organizacích, aktivní účast na konferencích, školeních a workshopech akreditovaných Polskou a Českou Asociací Psychologů. Od roku 2012 je členem České společnosti pro gestalt terapii a také členem České asociace pro psychoterapii. Působí rovněž jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. Má bohaté, osobní zkušenosti v duchovní oblasti. Dlouhodobě pracoval jako duchovní. Ve své praxe nebojí se otevírat otázky víry, spirituality, smyslu života, psychospirituální krize a pod.. Věnuje se lidem, kteří přišli o své blízké a nemůžou se smířit se svou ztrátou.  Specializuje se na poskytování supervize v sociálních službách a v individuálním poradenství.  Je členem Asociace supervizorů pomáhajících profesí. Spolupracuje na mnoho projektech v oblasti supervize a zkvalitňování pracovního prostředí. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů a také pachatelům a jejich rodinám.  Spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti ČR (PMS ČR).  Je lektorem resocializačních programů Probační a mediační služby a pracuje s odsouzenými pravomocným trestným rozsudkem. Poskytuje také psychoterapeutické služby pro Soulmio.cz, který je nejlepším startup´em v ČR v oblasti duševního zdraví pro velké firmy a nadnárodní  korporace. Má mnoho spokojených zákazníků z řad špičkových manažeru jak i řadových zaměstnanců. 


Nadpis textu

Mgr. Alena Wardecka, psychoterapeutka, sociální pracovnice.

Věnuje se individuální a párové terapii. Původně vystudovala charitativní a sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala v oblasti náhradní rodinné péče. Má zkušenosti s mentálně, zdravotně handicapovanými klienty i se seniory.  Absolvovala 3 výcviky - Krizová pomoc a první psychosociální pomoci (Rafael Praha), Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet Olomouc) a Narativní práci s dětským traumatem (Velký vůz Sever). Neustále se vzdělává a pracuje pod supervizí. Aktuálně dokončuje 4 dlouhodobý, akreditovaný psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (IVGT Praha). Pracuje jako terapeutka ve společnosti Podané ruce, kde se věnuje práci s osobami, které se potýkají se závislostí.