O mně

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, kouč, teolog.
Narodil se v roce 1971 ve Varšavě v Polsku. Po ukončeni základní školy a gymnázia studoval na Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku filozofii, pedagogiku a teologii. Pak na Univerzitě Palackého v Olomouci teologii. V letech 2001 - 2006 absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, akreditován Českou Psychoterapeutickou Společnosti ČLK pro zdravotnictví  (v rozsahu 590 hod.). V roce 2004 absolvoval psychiatrickou stáž v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 2010-2014 absolvoval výcvik v supervizi a systemickém koučování v Institutu S&K Hermés Praha (v rozsahu 500 hod.). Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe má za sebou dlouholetou lektorskou činnost v soukromých, církevních a občanských organizacích, aktivní účast na konferencích, školeních a workshopech akreditovaných Polskou a Českou Asociací Psychologů. Od roku 2012 je členem České společnosti pro gestalt terapii a také členem České asociace pro psychoterapii. Působí rovněž jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. Má bohaté, osobní zkušenosti v duchovní oblasti. Dlouhodobě pracoval jako duchovní. Nebojí se otevírat otázky víry, spirituality, smyslu života, psychospirituální krize. Specializuje se na poskytování supervize v sociálních službách a v individuálním poradenství.  Je členem Asociace supervizorů pomáhajících profesí. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů a také pachatelům a jejich rodinám.  Spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti ČR (PMS ČR).  Je lektorem resocializačních programů. Je šťastně ženatý s úžasnou ženou a má krásného syna :-)