Ceník - Mgr. Piotr Wardecki

V případě, že potřebujete psychoterapie a nemůžete si dovolit z finančních důvodů zaplatit sezení nebojte se mi ozvat a společně najdeme řešení.

1 hodina supervize = 45 min. práce

1 hodina psychoterapie = 50 minut práce

1 hodina manželské terapie = 50 minut práce

Doprava skupinové/týmové supervize dle individuální dohody/obvykle 5 Kč za km - dle mapy.cz/

V případě individuální supervize cena bude účtovaná po vzájemné dohodě. 

Supervizní zpráva na žádost organizace je zpoplatněna a činí  300,- Kč za jednou všeobecnou zprávu.

V případě více týmů - podrobné zprávy za každý tým jsou účtované za každý tým 300,- Kč.

Z individuálních supervizi - supervizní zpráva není vystavena!

(standardním potvrzením supervize je prezenční listina odesílaná zdarma spolu s fakturou na email organizace).

1. hod. - 45. min. supervizní/terapeutické práce

psychoterapie individuální 1 hodina  - 1000,- Kč

supervize individuální 1 hodina  - 1000,- Kč

supervize týmová - dle dohody (záleží od velkosti týmu apod.) min. 1200,- Kč za hodinu

párová terapie - 1 terapeut 1 hodina - 1500,- Kč

párová terapie 2 terapeuti 1 hodina - 2000,- Kč

párová terapie - 1 terapeut 2 hodiny - 2000,- Kč

párová terapie - 2 terapeuti 2 hodiny - 2500,- Kč

Ceník - Mgr. Alena Wardecka

individuální terapie -  1 hod.                  800,- Kč

terapie online - Skype, zoom - 1 hod.    800,- Kč

párové terapie                                         dle ceníku 

Platební a storno podmínky:

Platba předem na bankovní účet: 

Piotr Wardecki: 4022875359/0800

Alena Wardecka: 3123402003/5500


Platbu pošlete z předstihem, aby před sezením přišla na bankovní účet terapeuta.
Do poznámky pro příjemce napište prosím: terapie + datum sezení (ddmmrr) + jméno a  příjmení.
Mějte na zřeteli, že ne všechny banky umí tzv. okamžité platby a některé potřebují 2 pracovní dní
např. Trinity Bank, UniCredit Bank, mBank, Oberbank, Sberbank, Hello bank, Expobank

Zrušení klientem:

1. Zrušení sezení 24 hodin před setkáním - vracení peněz nebo náhradní termín (dle přání klienta)

2. Zrušení sezení v tentýž den - 50% ceny zrušeného sezení hradí klient 

(klient platí 50% za sezení, které se neuskutečnilo)

Zrušení terapeutem:

1. Zrušení sezení 24 hodin před sezením - vracení peněz nebo nabídnutí náhradního termínu (dle přání klienta)