Ceník - Mgr. Piotr Wardecki

1 hodina supervize = 45 min. práce

1 hodina psychoterapie = 50 minut práce

1 hodina manželské terapie = 50 minut práce

Doprava skupinové/týmové supervize dle individuální dohody/obvykle 5 Kč za km - dle mapy.cz/

V případě individuální supervize cena bude účtovaná po vzájemné dohodě. 

Supervizní zpráva na žádost organizace je zpoplatněna a činí  300,- Kč za jednou všeobecnou zprávu.

V případě více týmů - podrobné zprávy za každý tým jsou účtované za každý tým 300,- Kč.

Z individuálních supervizi - supervizní zpráva není vystavena!

(standardním potvrzením supervize je prezenční listina odesílaná zdarma spolu s fakturou na email organizace).

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 1. hod. (45 min.) 

1.000 Kč

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 2 hod. (90 min. - 1,5 h.)

2.000 Kč

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 3 hod. (135 min. - 2 hod., 15 min.) 

3.000 Kč

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 4 hod. (180 min. - 3 hod.)

3.800 Kč

Skupinová supervize

Tým od 10 do 20 klientů/ + 100% ceny dle hodinové sazby

dle specifického požadavku zaměstnavatele

POZOR!

Nepracuji s týmem nad 15 klientů během jedné supervize!

Supervize je nástrojem poskytování podpory  pro pracovní tým nebo pro jednotlivce a když má být účinná a přinášet výsledky nejenom pro zaměstnance, ale hlavně pro zaměstnavatele, je zapotřebí, aby byla kvalitní a interpersonální.

dle specifického požadavku zaměstnavatele a na krátkou dobu/akutní

Individuální psychoterapie/individuální supervize

Sezení/ 1. hod. 

Možnost slevy - viz slevy (po individuální domluvě)

900 Kč

Individuální supervize pro psychoterapeuty/psychology

Sezení/1 hod.

1.000 Kč

Párová psychoterapie 1 hod.

manželská/partnerská terapie/ 1 hod/ 1 psychoterapeut

1.400 Kč

Párová psychoterapie 1 hod.

manželská/partnerská/ 1 hod/ 2 psychoterapeuti-manželský par

2.000 Kč

Párová psychoterapie 2 hod.

manželská/partnerská terapie/ 2 hod.-  / 1 psychoterapeut

2.000 Kč

Párová psychoterapie 2 hod.

manželská/partnerská terapie/ 2 hod./ 2 psychoterapeuti-manželský par

2.800 Kč

Koučink

manažerská podpora/personální poradenství/ 1 hod.

2.000 Kč

Lektorování

vedení kurzů, seminářů, teambuilding apod. Kurzy na míru, akreditované kurzy MPSV, MD, MS

dle individuální zakázky 

orientační cena od 1000,- Kč do 2000,- Kč za účastníka 

Terapie a supervize online - skyp

konsultace 

cena jako v ceníku za konsultace 

Krátké telefonické konzultace

podpora pro stávající klienty do 15 min. v akutních situacích

200 Kč

Akreditované kurzy MPSV (akreditace 8 hod.):

Práce s emocemi v gestalt přístupu.

Jak efektivně pomáhat druhým a zároveň pečovat o sebe.

Úvod do poradenství pro oběti trestných činů.

Specifická témata poradenství pro oběti trestných činů.

dle individuální zakázky

podle počtu účastníků, místa konaní a dalších specifických požadavků apod.

orientační cena od 1000,- Kč do 2000,-

za jednoho účastníka

 

1. hod. - 45. min. supervizní/terapeutické práce

Ceník - Mgr. Alena Wardecka

individuální terapie -  1 hod.                  700,- Kč

terapie online - Skype, zoom - 1 hod.    700,- Kč

párové terapie                                         dle ceníku 

Platební a storno podmínky:

Platba předem na bankovní účet: 

Piotr Wardecki: 4022875359/0800

Alena Wardecka: 3123402003/5500


Platbu pošlete z předstihem, aby před sezením přišla na bankovní účet terapeuta.
Do poznámky pro příjemce napište prosím: terapie + datum sezení (ddmmrr) + jméno a  příjmení.
Mějte na zřeteli, že ne všechny banky umí tzv. okamžité platby a některé potřebují 2 pracovní dní
např. Trinity Bank, UniCredit Bank, mBank, Oberbank, Sberbank, Hello bank, Expobank

Zrušení klientem:

1. Zrušení sezení 24 hodin před setkáním - vracení peněz nebo náhradní termín 

2. Zrušení sezení v tentýž den - 100% ceny zrušeného sezení hradí klient 

(klient platí za sezení, které se neuskutečnilo)

Zrušení terapeutem:

1. Zrušení sezení - vracení peněz nebo nabídnutí náhradního termínu