Ceník - Mgr. Piotr Wardecki

1 hodina supervize = 45 min. práce

1 hodina psychoterapie = 50 minut práce

1 hodina manželské terapie = 50 minut práce

Doprava je v ceně supervize a není účtovaná navíc ve Zlínským, Olomouckým a Moravskoslezským kraji. 

V ostatních krajích ČR cena za 1 km je paušální a činí 4 Kč.

Supervizní zpráva na žádost organizace je zpoplatněna a činí  200,- Kč za jednou všeobecnou zprávu.

V případě více týmů - podrobné zprávy za každý tým jsou účtované za každý tým 200,- Kč.

Z individuálních supervizi - supervizní zpráva není vystavena!

(standardním potvrzením supervize je prezenční listina odesílaná zdarma spolu s fakturou na email organizace).

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 2. hod. (90 min. - 1 hod.30 min.) 

2000 Kč

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 3 hod. (135 min - 2 hod.15 min)

2800 Kč

Skupinová supervize

Tým 2 až 10 klientů/ 4 hod. (180 min, - 3 hod.) 

3.500 Kč

Skupinová supervize

Tým od 10 do 20 klientů/ + 100% ceny dle hodinové sazby

dle specifického požadavku zaměstnavatele

POZOR!

Nepracuji s týmem nad 15 klientů během jedné supervize!

Supervize je nástrojem poskytování podpory  pro pracovní tým nebo pro jednotlivce a když má být účinná a přinášet výsledky nejenom pro zaměstnance, ale hlavně pro zaměstnavatele, je zapotřebí, aby byla kvalitní a interpersonální.

dle specifického požadavku zaměstnavatele a na krátkou dobu/akutní

Individuální psychoterapie/individuální supervize

Sezení/ 1. hod. 

Možnost slevy - viz slevy (po individuální domluvě)

900 Kč

Párová psychoterapie 1 hod.

manželská/partnerská terapie/ 1 hod/ 1 psychoterapeut

1.200 Kč

Párová psychoterapie 1 hod.

manželská/partnerská/ 1 hod/ 2 psychoterapeuti-manželský par

1.500 Kč

Párová psychoterapie 2 hod.

manželská/partnerská terapie/ 2 hod.-  / 1 psychoterapeut

1.500 Kč

Párová psychoterapie 2 hod.

manželská/partnerská terapie/ 2 hod./ 2 psychoterapeuti-manželský par

2.000 Kč

Koučink

manažerská podpora/personální poradenství/ 1 hod.

2.000 Kč

Lektorování

vedení kurzů, seminářů, teambuilding apod. Kurzy na míru 

dle individuální zakázky

Terapie a supervize online - skyp

konsultace 

cena jako v ceníku za konsultace 

Krátké telefonické konsultace

podpora pro stávající klienty do 15 min. v akutních situacích

100 Kč

Akreditované kurzy MPSV (akreditace 8 hod.):

Práce s emocemi v gestalt přístupu.

Jak efektivně pomáhat druhým a zároveň pečovat o sebe.

Úvod do poradenství pro oběti trestných činů.

Specifická témata poradenství pro oběti trestných činů.

dle individuální zakázky

1. hod. - 45. min. supervizní/terapeutické práce

Ceník - Mgr. Alena Wardecka

individuální terapie -  1 hod.                  700,- Kč

terapie online - Skype, zoom - 1 hod.    700,- Kč

párové terapie                                         dle ceníku 

Pozor! 

Možnost proplacení psychoterapie 

pro klienty VZP (111)  a ČPZP (205)

1. Praktický je to tak, že klient VZP za sezení zaplati 900 Kč, a pak částka 500 Kč bude mu proplacena VZP pojišťovnou po schválení psychoterapeutem. Tzn., že klient ze "svých peněz" zaplati jenom 400 Kč za sezení. Je zapotřebí požádat VZP o příspěvek a pak vyplnit vstupní dotazník spolu s terapeutem na prvním sezení a pak výstupní na posledním sezení. Max. počet sezení je 10.

Celková cena podpory: 5000,-

2. ČPZP přispívá svým klientům jen na 5 sezení částkou 500,-

Podmínkou je, že 400 Kč musí uhradit klient. Není zapotřebí vyplňovat formulář. Stačí předložit kopii výpisu z účtu nebo potvrzení o platbě v hotovosti, které vystaví psychoterapeut

Celková cena podpory 2500,-

Podrobnosti a informace najdete na:

1. VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:

https://dusevnizdravi.vzp.cz/

2. ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:

https://cpzp.cz/preventivni-program/64

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory

Platební a storno podmínky:

Platba předem na bankovní účet: 4022875359/0800

Platbu pošlete z předstihem, aby před sezením přišla na bankovní účet terapeuta.
Do poznámky pro příjemce napište prosím: terapie + datum sezení (ddmmrr) + jméno a  příjmení.
Mějte na zřeteli, že ne všechny banky umí tzv. okamžité platby a některé potřebují 2 pracovní dní
např. Trinity Bank, UniCredit Bank, mBank, Oberbank, Sberbank, Hello bank, Expobank

Zrušení klientem:

1. Zrušení sezení 24 hodin před setkáním - vracení peněz nebo náhradní termín 

2. Zrušení sezení v tentýž den - 100% ceny zrušeného sezení hradí klient 

(klient platí za sezení, které se neuskutečnilo)

Zrušení terapeutem:

1. Zrušení sezení 24 hodin před setkáním - klientovi bude nabídnutý náhradní termín

2. Zrušení sezení v tentýž den - klientovi bude zdarma nabídnutý nový termín navíc (sezení zdarma)