Přispěvek zdravotníh pojištoven na psychoterapie

Přispěvek na psychoterapie od 

zdravotních pojišťoven 

Možnost čerpat příspěvek na psychoterapie pro klienty:

1. VZP (111) 

2. ČPZP (205) 

1. Praktický je to tak, že klient VZP za sezení zaplati 900 Kč, a pak částka 500 Kč bude mu proplacena VZP pojišťovnou po schválení psychoterapeutem. Tzn. že za jedno sezení klient doplatí ze "svých peněz" 400 Kč. Je zapotřebí požádat VZP o příspěvek a pak vyplnit vstupní a výstupní dotazník spolu s terapeutem na prvním a pak na posledním sezení. 

 Max. počet sezení hrazený pojišťovnou během roku je 10.

Celková cena podpory: 5000,-

2. ČPZP přispívá jen na 5 sezení částkou 500,-

400 Kč musí uhradit klient. Není zapotřebí vyplňovat formulář.

Maximální počet sezení hrazený pojišťovnou během roku je 5.

Celková cena podpory: 2500,-

Podrobnosti najdete na:

1. VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory

2. ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:

https://cpzp.cz/preventivni-program/64