Příspěvek zdravotních pojištoven na psychoterapie

Přispěvek na psychoterapie od 

zdravotních pojišťoven. 

Možnost čerpáni  příspěvku na psychoterapie pro klienty:

1. VZP (111) 

2. ČPZP (205) 

3. ZP MV (211)

1. VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Praktický je to tak, že klient VZP za sezení zaplati 1000 Kč, a pak částka 500 Kč bude mu proplacena VZP pojišťovnou po schválení psychoterapeutem a vyplněním dotazníků. Tzn. že za jedno sezení klient doplatí ze "svých peněz" 500 Kč. 

 Max. počet sezení hrazený pojišťovnou během roku je 10.

VZP- celková částka podpory: 5000,-

2. ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna přispívá na 5 sezení částkou 500,-  na jedno setkání.

500 Kč musí uhradit klient. Není zapotřebí vyplňovat formulář.

Maximální počet sezení hrazený pojišťovnou během roku je 5.

ČPZP - celková částka podpory: 2500,-

3. ZP MV - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Pojišťovna přispívá na max. 10 sezení částkou 400,-

Klient musí uhradit 500,-

ZP MV - celková částka podpory: 4000,-

Podrobnosti najdete na:

1. VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:

https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku

2. ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:

https://cpzp.cz/preventivni-program/64

3. ZP MV - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi<br>