Možnost proplacení 

psychoterapie pro klienty VZP (111)

Praktický je to tak, že klient (zatím jenom VZP) za sezení zaplati 700 Kč, a pak ta částka bude mu proplacena VZP pojišťovnou po schválení psychoterapeutem. Je zapotřebí vyplnit vstupní a výstupní dotazník spolu s terapeutem. Max. počet sezení je 10.

Podrobnosti najdete na:

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-bude-nove-prispivat-klientum-na-psychosocialni-podporu<br>