Přispěvek na psychoterapie od 

zdravotních pojišťoven 

Možnost čerpat příspěvek na psychoterapie pro klienty:

1. VZP (111) 

2. ČPZP (205) 

1. Praktický je to tak, že klient VZP za sezení zaplati 700 Kč, a pak ta částka bude mu proplacena VZP pojišťovnou po schválení psychoterapeutem. Je zapotřebí požádat VZP o příspěvek a pak vyplnit vstupní a výstupní dotazník spolu s terapeutem na prvním sezení. Max. počet sezení je 10.

Celková cena podpory: 7000,-

2. ČPZP příspivá jen na 5 sezení částkou 500,-

200 Kč musí uhradit klien. Není zapotřeby vyplňovát formulář.

Celková cena podporty 2500,-

Podrobnosti najdete na:

1. VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky:

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory

2. ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:

https://cpzp.cz/preventivni-program/64