Programy pro řidiče

Terapeutické programy pro řidiče - CDV Brno

O programech

Jsem zkušeným terapeutem a lektorem, který mimo jiné se specializuje na poskytování akreditovaných terapeutických programů pro řidiče. Moje služby jsou určeny pro všechny, kteří přišli o své řidičské oprávnění a potřebují získat zpět nejenom svůj řidičský průkaz, ale i svou schopnost bezpečně a odpovědně řídit. Programy, které poskytuji jsou v souladu se zákonem 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě od 1. 4. 2024 bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

V případě, že potřebujete pro vracení řidičských oprávnění absolvovat terapeutický kurz pro řidič - kontaktujte mě na uvedených adresách: mobil: 731 621 101, email: wardecki@supervizevsetin.cz

odkaz: www.metodickecentrum.cz